header photo0
header photo

Aseri Vald

Sinine savi, sinine meri

Antud veebilehe infot enam ei uuendata! Palun külastage meie uut kodulehte aadressil www.viru-nigula.ee


Sotsiaalteenused ja toetused

Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekanne hõlmab kogu valla elanikkonda.

Aseri valla eelarvest makstavad toetused:
sünnitoetus 160 eurot
matusetoetus 65 eurot
vähekindlustatud elanikele ühekordne sotsiaaltoetus kuni 50 eurot aastas
ravikindlustamata isikute ravitoetus
Tšernobõli avariis osalenute toetus 38 eurot kvartalis
gümnaasiumis õppivate õpilaste sõidutoetus 175 eurot 3 korda õppeaastas

Töötutele ja vähekindlustatud peredele vormistatakse toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetus. Samuti aitab vald lahendada probleeme laste hoolekande ja eestkoste küsimustes ning puuetega inimestele määratakse hooldaja vallavalitsuse korraldusega.

Aseri vallas on rakendatud avahooldus kümnele üksielavale vanurile ja seitsmele vaimupuudega inimesele. Hooldustöötajateks on Eha Tähtvere ja Ebe Sinimäe.

Turvakodu teenust pakub MTÜ Lille Turvakodu aadressil: Tehase 6 Aseri.
Täpsemat informatsiooni saab tel. 335 1401 ja www.lilleturvakodu.ee.

Sotsiaaltoetuse taotlemise avalduse blankett