header photo0
header photo

Aseri Vald

Sinine savi, sinine meri


Teated ja uudised

 
Aseri Vallavolikogu istung toimub 23. jaanuaril 2017 kell 17 volikogu saalis.

 PÄEVAKORD:
1. Revisjonikomisjoni esimehe valimine.
2. Eelarve- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine ja liikmete kinnitamine.
3. 2017. a eelarve I lugemine.
4. Aseri valla aukodanike nimetamine.
5. Ühinemisläbirääkimiste juhtgrupi liikmetele ühekordse lisatasu maksmine.
6. Kõrkküla ja Kestla küla elanike kolm avaldust.
7. Kunda LV taotlusele vastamine.
8. „Aseri vallavara valitsemise kord“ muutmine.
9. Üürilepingu sõlmimiseks loa andmine.
 
Riho Kutsar
volikogu esimees 
Avaldatud: 19.01.2017